Dierenwelzijn & kwaliteit

Waarvoor staat DOWNPASS?

DOWNPASS is een zogenaamde nultolerantie standaard (zero-tolerance). Volgens zulke standaarden kunnen dons en veren van watervogels (ganzen en eenden) die als vulling voor beddengoed, kleding en outdooruitrusting worden gebruikt, worden gecontroleerd, getest en gecertificeerd.

Dat betekent dat geen materiaal van levende dieren (ruipluk en levendpluk) of van dieren die worden gehouden voor de productie van foie gras (vette lever) als vulling wordt geaccepteerd. Bovendien moet toezicht worden gehouden op de opfok van de dieren. Indien boerderijen een combinatie zijn van ouderdieren en jonge dieren, worden de houderijomstandigheden voor alle dieren geregistreerd via de DOWNPASS-standaard. Bovendien biedt deze de mogelijkheid van aanvullende audits voor bedrijven met uitsluitend ouderdieren - zowel voor een combinatie van eenden en ganzen als voor bedrijven met uitsluitend ganzen. Pas als er aan alle drie basiscriteria wordt voldaan, is er sprake van dons en veren conform een zero-tolerance standaard.

Naast bedrijfsspecifieke processen en individuele controlebeloftes bestaan er nog meer van zulke nultolerantiestandaarden waarbij wereldwijd wordt gecontroleerd en gecertificeerd.
Naast de naleving van het dierenwelzijn controleert DOWNPASS als enige standaard ook de kwaliteit van het product met het oog op consumentenbescherming. Voor beide onderdelen worden onafhankelijke derden (certificeringsorganisaties en testlaboratoria) ingeschakeld die niet bij de bedrijven en ook niet bij een brancheorganisatie zijn aangesloten.

Een eerste certificering is twee jaar lang geldig en gedurende die tijd worden meer controles uitgevoerd. Als de twee jaar zijn verstreken, moet de certificering worden vernieuwd.

Om producten van een DOWNPASS-label te mogen voorzien, moet een bedrijf zich voortdurend aan controles onderwerpen. Daartoe behoren aangekondigd en onaangekondigd bezoek. Naast de documenten worden dan met name de boerderijen en productielocaties onafhankelijk van hun vestiging op locatie geïnspecteerd.
Momenteel zijn voor DOWNPASS drie certificeringsorganisaties in 54 landen (Europa, Azië en Noord-Amerika) actief. Tot eind 2017 werden 503 miljoen dieren gecontroleerd.
 

Hoe onderscheidt zich DOWNPASS van andere nultolerantiestandaards?

Elk afzonderlijk artikel dat met dons en veren is gevuld die DOWNPASS-gecertificeerd is, kan worden voorzien van een etiket met een individueel controlenummer. Het is zelfs verplicht om beddengoed (dekbedden en kussens) met zo'n label te kenmerken. Aan de hand van het controlenummer kan voor elk product worden gecontroleerd wie de fabrikant is en of die fabrikant is gecertificeerd. Het controlenummer wordt toegekend door een onafhankelijk notariaat en wordt alleen aan dat specifieke bedrijf toegekend.

In de menuopdracht CONTROLE kunt u nalezen of de nummercombinatie van het label van uw dekbed of kussen bij een fabrikant met een geldige DOWNPASS-certificering hoort..

Naast de strenge dierenwelzijnscriteria, waartoe bijvoorbeeld ook de volledige controle van boerderijen in gebieden met een hoog risico hoort, heeft DOWNPASS als enige nultolerantiestandaard de bewaking van productkwaliteit vast geïntegreerd.

In het kader van een geheime aankoop in de handel (het zogenaamde mystery shoppen) worden producten steekproefsgewijs gekocht. Dat kunnen dekbedden, kleding of outdoorartikelen zijn. Deze producten worden naar testlaboratoria gestuurd die de samenstelling van het vulmateriaal en de desbetreffende verklaring op het label controleren. Alleen bepaalde hoogwaardige kwaliteit is goedgekeurd voor gebruik als vulmateriaal.

Als er overtredingen worden vastgesteld, leidt dat tot sancties voor de betreffende fabrikanten.
Om neutraliteit te garanderen, houdt een notariaat toezicht op deze controle- en sanctiemechanismen.

Wat houdt de kwaliteitsgarantie van DOWNPASS in?

Voor de vulling van producten mogen uitsluitend volgens DOWNPASS gecertificeerde veren en dons worden gebruikt die voldoen aan de eisen van EN 12934, klasse I of klasse II (Europa).
Als alternatief gelden de actuele bepalingen voor het etiketteren van vullingen, bestaande uit veren en dons:

 • Japanse etiketteringsvoorschriften
 • USA 2000 / ASTM 4522 (VS)
 • KSK260 (Korea)
 • GBT 14272-2011 Down Garments (China)
 • QBT 1193-2012 Down and Feather Quilt (China)
 • QBT 1195-2012 Down and Feather Sleeping Bag (China)
 • QBT 1196-2012 Down and Feather Pillow (China)
 • CNS 2119 1034 (Taiwan)
 • Guide to the Labeling of Down and Feather 2000 (Canada)
 • AS 2479-2007 (Australië)
 • overige toegestane en erkende etiketteringsvoorschriften/li>

Zo wordt gegarandeerd dat niet alleen aan de eisen wordt voldaan die aan het dierenwelzijn worden gesteld, maar ook dat uitsluitend kwalitatief hoogwaardige veren en dons als vulmateriaal worden gebruikt.

De naleving van de kwaliteitsnormen en de juiste verklaring op het etiket worden op de markt gecontroleerd. Als steekproef worden door middel van mystery shopping producten gekocht die vervolgens bij gecertificeerde testlaboratoria worden geanalyseerd.

 

Waar kan ik de norm en de uitvoeringsvoorschriften vinden?

In het kader van een voortdurend verbeteringsproces worden de DOWNPASS-standaard en de betreffende uitvoeringsbepalingen telkens weer geoptimaliseerd.

Daarvoor wordt er rekening gehouden met wetswijzigingen alsook nieuwe bevindingen inzake dierenbescherming en consumentenbescherming

Bovenaan de pagina hebben we een extra optie voor u geplaatst waarmee u het downloaden kunt starten.

Hebt u suggesties of onderwerpen voor de DOWNPASS Standard Rev 2?

De standaarden worden om de vijf jaar herzien om ervoor te zorgen dat ze actueel zijn en kunnen worden uitgebreid. Deze regelmatige herziening is gepland voor de DOWNPASS-standaard in 2022.

De DOWNPASS is ontwikkeld in het kader van een op de belanghebbenden gebaseerde aanpak - d.w.z. samen met personen of groepen die een rechtmatig belang hadden bij het verloop of de uitkomst van dit ontwikkelingsproces.

Dit moet ook bij de herziening worden voortgezet. Daarom verwelkomt het DOWNPASS-team thematische suggesties en voorstellen die in de herziening kunnen worden opgenomen.

Een informele e-mail naar info@downpass.com met als trefwoord Revision DOWNPASS 2022 is voldoende. Dank u voor uw inzet!