Controle

Het controlenummer

Vertrouwen is goed, controle is beter.

Elke product dat van een keurmerk is voorzien en dat een vulling met dons en veren heeft die volgens de DOWNPASS-standaard is gecertificeerd, kan met behulp van een uniek controlenummer worden getraceerd. Dat nummer staat op het DOWNPASS-label. Het bestaat uit een letter en zeven of acht cijfers. Die combinatie is aan een fabrikant toegewezen. Controleer hier of er sprake is van een geldige dierenwelzijns- en kwaliteitscontrole:

Wie, wat, hoe, waar

Wie controleert er?

Voor de DOWNPASS werken verschillende geaccrediteerde test- en auditorganisaties: momenteel zijn dit vier auditorganisaties en drie testinstituten. Ze beschikken elk over verschillende locaties in Azië, Europa en Noord-Amerika. Hierdoor is het mogelijk dat zowel aangekondigde als onaangekondigde inspecties op korte termijn kunnen plaatsvinden.

ControlUnion

Control Union (CU) voert audits uit om na te gaan of de toeleveringsketens voldoen aan de DOWNPASS-standaard. Audits worden gewaarborgd door CU's wereldwijde netwerk van plaatselijke, gekwalificeerde, ervaren auditors.

Bovendien ondersteunt CU het personeel binnen de toeleveringsketen met degelijke informatie over de eisen van de standaard en de voorwaarden voor naleving, voordat het auditproces wordt uitgevoerd. Control Union kan inspecties uitvoeren voor elke gewenste eis op het gebied van dierenwelzijn, sociale criteria en duurzaamheid.

Verdere informatie is online te vinden: https://certifications.controlunion.com/en

 

Japan Textile Products Quality and Technology Center

Het centrum QTEC (Japan Textile Products Quality and Technology Center) is een breed opgesteld test- en certificeringsinstituut voor textielproducten met vestigingen in Japan, China, Korea, Zuidoost-Azië en Zuid-Azië. De competentie en precisie van dit centrum is door de organisaties IDFB, EDFA, DIN-CERTCO (DIN EN ISO / IEC 17025) en door ISO 9001 erkend.

Het centrum biedt diverse dienstverleningen aan voor de beoordeling en controle van kwaliteit en service van tal van producten zoals kleding, textiel, huishoudelijke producten en ook producten met dons en veren. QTEC is het enige Japanse instituut dat is erkend om gebruikers van de DOWNPASS-standaard op locatie te adviseren.

Bovendien houdt het centrum al sinds vele jaren audits in naaiateliers en worden fabrieken gecontroleerd aan de hand van door het centrum zelf opgestelde en geïmplementeerde certificeringssytemen. Daarnaast is QTEC een officieel geregistreerd instituut voor het uitvoeren van neutrale audits voor het etiketteringssysteem 'JIS (Japan Industrial Standard)' en het 'etiketteringssysteem inzake vlamvertraging (flame retardant labeling system)' die voldoen aan de Japanse wetten en bepalingen.

Meer informatie vindt u op de website van QTEC www.qtec.or.jp.

IDFL Laboratory and Institute

Sinds 1978 heeft het wereldwijd grootste dons- en vereninstituut de kerncompetenties uitgebreid en testnaast dons en veren alle synthetische en natuurlijke vulmaterialen en stoffen.

Bedrijven die hun producten van een DOWNPASS-label willen voorzien, hebben een bijbehorende audit nodig. Het IDFL is testpartner voor kleding en outdoorproducten inclusief slaapzakken die een vulling van dons en veren hebben.

Meer informatie vindt u online: www.idfl.com

 

 

MikroBiologie Krämer GmbH

MikroBiologie Krämer GmbH is een neutraal en onafhankelijk dienstenlaboratorium dat zich naast de analyse van dons en veren ook bezighoudt met het testen van geneesmiddelen, medische producten, voedingssupplementen, cosmetica, lichaamsverzorgingsproducten, levensmiddelen en diervoeders alsook drink-, bad- en ander water.

In een speciaal ingerichte testruimte richt het geaccrediteerde en gecertificeerde laboratorium zich voor de DOWNPASS op het onderzoeken van de kwantitatieve samenstelling van dons en veren, hun microbiologische toestand (inclusief het zuurstofgetal) en het vulgewicht.

Meer informatie vindt U op www.mikrobiologiekraemer.de.

 

WESSLING GmbH – 'Downpass Down and Feathers, audited and tested, Traceability and Quality'

WESSLING is ingeschakeld voor de audits en kwaliteitscontroles voor DOWNPASS. Het onafhankelijke familiebedrijf heeft 25 vestigingen in o.a. Hongarije, Polen, Frankrijk en China.

Het bedrijf voert analyses uit, biedt advies en certificeringen voor producten, milieu en bedrijven aan en beschikt over een op dons en veren gespecialiseerd laboratorium.

Meer informatie vindt u online.

Wie wordt er gecontroleerd?

Er worden uitsluitend bedrijven gecontroleerd die bij Downpass e. V. een toelatingsaanvraag hebben ingediend en met het label willen aantonen welke betekenis dieren- en consumentenbescherming voor hen heeft.

Vervolgens worden er door een certificeringsorganisatie op locatie controles doorgevoerd en documenten gecontroleerd. Daarvoor maakt het bedrijf de toeleveringsketen van de te certificeren veren en dons transparant. De boerderijen en dienstverleners uit die toeleveringsketen worden eveneens bezocht en op locatie door deskundigen beoordeeld.

Pas na een succesvol afgeronde audit kan het bedrijf via een notariaat, waar de auditrapporten in bewaring worden gegeven, etiketten bestellen om de producten te labelen.

Hoe wordt er gecontroleerd?

De inspecties bestaan uit controles van documenten voor het openbaar maken van de toeleveringsketen en uit bezoeken op locatie bij de boerderijen, slachterijen, magazijnen en de productie.
Bij die controles staan criteria met betrekking tot dierenwelzijn centraal. Zodra zo'n controle succesvol is afgerond, worden er monsters van het product genomen om te waarborgen dat er ook aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

Voor de eerste audit kondigen de auditeurs hun komst aan, zodat de verantwoordelijke personen van het betreffende bedrijf aanwezig zijn en toegang kunnen krijgen tot boerderijen en productielocaties. Daarna volgen er onaangekondigde controles in de loop van het jaar.
In gebieden met een hoog risico wordt altijd 100% van de bedrijven extra zonder aankondiging gecontroleerd.

Om de twee jaar moet de audit worden herhaald.

Hoe wordt er onder COVID19-omstandigheden gecontroleerd?

Inmiddels controleren auditors in 54Om desondanks niet te hoeven afzien van inspecties ter plaatse onder deze omstandigheden, voeren de inspecteurs zogenoemde remote audits uit. De auditor is daarbij verbonden met het bedrijfspand of de boerderij door middel van een videogesprek via smartphone of tablet, en instrueert de verantwoordelijke persoon spontaan om bepaalde locaties op het terrein te bezoeken en de productieprocessen live te laten zien. Zo kan onder de gegeven omstandigheden een betrouwbare evaluatie van de dierenwelzijnsomstandigheden plaatsvinden. landen over de hele wereld voor de zero-tolerance-standard DOWNPASS. Hun controles zijn vooral gericht op het Europese en het Aziatische continent, aangezien hier de meeste landen van herkomst voor dons liggen. Om een betrouwbare bevestiging te krijgen dat bij de productie van dons aan alle dierenwelzijnseisen is voldaan tot het moment van gebruik als vulmateriaal, is het van essentieel belang dat de inspecteurs zich een beeld vormen van de situatie ter plaatse.

In verschillende Europese landen en regio's is dit ondanks de COVID19-pandemie alweer mogelijk, zodat reizen en audits kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de regels voor afstand en hygiëne. In de Aziatische regio is de situatie nog steeds grotendeels anders: China handhaaft bijvoorbeeld een principieel verbod voor buitenlanders om het land binnen te komen, evenals aanzienlijke beperkingen voor de luchtvaart.

In the Asian region, things look different to a large extent: China, for example, is sticking to a basic entry ban for foreigners as well as to considerable restrictions on air traffic. In order not to abdicate an on-site inspection under these conditions, the auditors conduct so-called remote audits. The auditor is connected to the business premises or the farm by means of a video call via smartphone or tablet and spontaneously instructs the person responsible to visit certain locations on the company site and to show live production processes. In this way, reliable monitoring of animal welfare conditions can take place under the given conditions.

Waar wordt er gecontroleerd?

Elk bedrijf – hetzij boerderijen, groothandelaars of fabrikanten van eindproducten met dons en veren – moet zich eerst laten auditeren voordat producten van een DOWNPASS-label mogen worden voorzien. De locatie van de vestiging speelt daarbij geen rol. Doorslaggevend zijn de stations in de toeleveringsketen van het bedrijf, die volledig openbaar moeten worden gemaakt. De auditeurs van de momenteel drie certificeringsorganisaties die zijn ingeschakeld voor DOWNPASS zijn over de hele wereld in 54 landen actief en controleren op locatie of de strenge dierenwelzijns- en kwaliteitscriteria worden nageleefd.

Nadat de producten in de handel zijn gebracht, zijn zogenaamde mystery shoppers verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles. Dat zijn testkopers die zich als normale klant voordoen en producten, zoals donskleding, slaapzakken of beddengoed, kopen die zijn gecertificeerd met DOWNPASS. Vervolgens worden die producten naar testlaboratoria gestuurd om de samenstelling van de vulling en de juiste vermelding ervan te controleren. In geval van een overtreding volgen er op basis van de omvang sancties. Dat kan bijvoorbeeld een boete of het onmiddellijk intrekken van het keurmerk zijn.

 

Voor DOWNPASS worden wereldwijd audits uitgevoerd

De weg die dons aflegt