Colofon

Downpass e.V.

Vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de mevrouw Anna-Katharina Schwarz, en algemeen directeur, mevrouw Dr. Juliane Hedderich. Elk bestuurslid vertegenwoordigt afzonderlijk..

Thomas-Mann-Str. 9
55122 Mainz

Kantoor van inschrijving: Kantongerecht Mainz
Registernummer: VR3098

Telefoon: +49 (0) 6131-588560
E-mail: info(at)downpass.com

Btw-nr.: DE 11 51 200 96

Verantwoordelijk:: Dr. Juliane Hedderich,
directeur van de vereniging

 

Opmerking

Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, fouten van redactionele en technische aard, weglatingen enz., alsmede voor de juistheid van de vermeldingen. Met name wordt geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaard voor de volledigheid en juistheid van informatie of voor overige inhoud die via links wordt verkregen.

De betreffende aanbieders zijn volledig en uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij voor gebruik beschikbaar stellen. Downpass e. V. garandeert echter dat de websites van derden met grote zorgvuldigheid en naar eer en geweten zijn gecontroleerd voordat de desbetreffende verwijzingen zijn ingericht..

Downpass e. V. benadrukt dat zij geen invloed heeft op het ontwerp en de inhoud van de pagina's van derden die via een link vanaf haar homepage kunnen worden bereikt, en dat zij zich die inhoud derhalve niet eigen maakt. Deze verklaring is van toepassing op alle websites van Traumpass e. V. en de aldaar vermelde links.

Indien downpass e. V. via haar website verwijst naar pagina's waarvan de inhoud aanleiding geeft tot bezwaar, verzoeken wij u om mevrouw Dr. Hedderich onmiddellijk in te lichten.

Downpass e. V. behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen..